семейство-тодорови
  • Петчленно семейство, майка ромка, постоянни подигравки и никакъв цвят в дома - „Бригада Нов дом” идва на помощ