радко-пенев
  • "Струни" от Радко Пенев е болезнена притча за раните, които травмите от детството могат да оставят
  • Радко Пенев: Написването на романа “Струни” отне 2 г. и един живот (ВИДЕО)