пареза
  • Климатикът - внимание, опасност от пареза!