меструален-цикъл
  • Предменструалният синдром (ПМС) има депресивен ефект върху мозъка