кати-бауман
  • Запознайте се с 29-годишната Кати Бауман, помогнала за създаването на първата снимка на черна дупка