жан-пол-сартр
  • Симон дьо Бовоар ~ Не се раждаш жена. Ставаш жена
  • Жан-Пол Сартр ~ Адът - това са другите