димитър-калбуров
  • Димитър Калбуров: По-леко е, когато знаеш, че някой го е боляло, както те е боляло теб