гюстав-флобер
  • Гюстав Флобер ~ Бъдещето ни безпокои, миналото ни държи, ето защо настоящето ни убягва
  • "Мадам Бовари" - скандалният роман на Гюстав Флобер