георги-марков
  • 40 години без Георги Марков след "българския чадър"
  • "Жените на Варшава" от Георги Марков - роман, изпълнен с мистика, красота, любов и живот
  • Георги Марков ~ Светът се дели на хора, които могат, и на хора, които не могат. С други думи - на творци и паразити
  • "Покривът" oт Георги Марков разкрива реалните отношения между хората и тоталитарната власт