вим-хоф
  • "Методът на Ледения човек" променя границите на човешките възможности
  • "Това, което не ни убива" - как хората могат да възстановят изгубените си в хода на еволюцията сили?