блага-вест
 • Блага вест #1 - Ако имаме очи за малкото, ще ни бъде дадено и много
 • Блага вест #2 - По-добре зеленчуци и любов, отколкото угоена крава и омраза
 • Блага вест #3 - Виното ни прави по-усмихнати хора
 • Блага вест #4 - Празниците - време за прошка и край на стари семейни свади
 • Блага вест #5 - Коледният дух е заразен като настинка
 • Блага вест #6 – Прочети тази книга най-после!
 • Блага вест #8 - на Коледа не със семейството, но с любовта
 • Блага вест #9 - по-леко се живее със сърце, в което няма омраза
 • Блага вест #10 - не се опитвайте винаги да сте прави
 • Блага вест #11 - да обичаш е просто, сложно си го правим ние!
 • Блага вест #12 - а някои са сами на Коледа