адрияна михайлова
  • Адрияна Михайлова: В България всеки има равни шансове за развитие - стига да е любопитен към света и да обича да работи