цветан ангелов
  • Цветан Ангелов от "Фермата": Глава на мъжа е Христос, а глава на жената - мъжът
  • Цветан от "Фермата": Важно е Бог да присъства на масата, а не каква храна ще сложиш