чиател
  • Не си отивай, ангел мой, все тъй бъди до мен - несменна сянка от крило по моето чело