спане
  • За стойката и гръбначния стълб
  • Кажи ми как спиш, за да ти кажа какъв си