зестра
  • Баща вдига 90 къщи за бедни със зестрата на дъщеря си