гениалност
  • 9-годишно момче е толкова гениално, че вече завършва университет