Произведената пластмаса от 50-те години на миналия век вече е над 9,1 млрд. тона, като половината представлява боклук на сушата и във водата - океани, езера и реки.

"Ако не искаме планетата ни буквално да бъде покрита с пластмаса, не можем да продължим със сегашния темп на замърсяване", алармира ръководителят на изследването Роланд Гейър от Университета на Калифорния в Санта Барбара. 

Количеството на произвежданата и изхвърляна пластмаса непрекъснато се увеличава - от 2 млн. куб. м през 50-те на 20 век, до над 400 млн. куб. м към 2015 г.

Не само това, но половината от пластмасата за периода е била произведената през последните 13 години.

От досега произведената пластмаса, 6,3 млрд. тона вече представлява боклук - 9% са рециклирани, 12% са изгорени, а останалите 79% "наводняват" водата и сушата на планетата.

Пълните резултати от научното изследване за производството и замърсяването с пластмаса са публикувани в списание "Science Аdvances"