Оформлението, използването и поставянето на националния флаг се определя от Закон за държавния печат и националното знаме на Република България, който е в сила от май 1998 г.

Националният флаг не съдържа герб.

При поставяне на знамето във вертикално положение цветовете се подреждат от ляво на дясно – бяло, зелено, червено, гледано срещу знамето.

При издигане знамената на няколко държави знамето на България се поставя в средата, ако броят на останалите знамена е четен, или в началото и в края на реда, ако броят на останалите знамена е нечетен. Знамената на чужди държави се подреждат по азбучен ред съобразно българската азбука.

Повече информация ще намерите във видеото.