На 22 ноември 1963 г. света напуска един от най-проникновените писатели на 20 век - Олдъс Хъксли. Британецът става световноизвестен с антиутопичния си роман "Прекрасният нов свят" (1932) и есето "Дверите на възприятието" (1954), което вдъхновява музикантът Джим Морисън за името на групата "The Doors". Самият Хъксли преди това го заимства от поета Уилям Блейк: "Ако дверите на възприятието са прочистени, човек ще види света такъв, какъвто е, безкраен".

По своеобразен начин Олдъс Хъксли става съавтор на термина психеделик - обсъждайки варианти за име на новите разширяващи съзнанието вещества, Хъксли пише следната строфа в писмо до Хъмфри Озмънд: "To make this trivial world sublime, take half a gram of phanerothyme". Д-р Озмънд обаче му отвръща така: "To fathom Hell or soar angelic, take a pinch of psychedelic", като буквално преведено "psychedelic" означава манифестиращо съзнание.

Днес се навършват 56 години от смъртта на Олдъс Хъксли, а ние отдаваме почит към живота на британския писател с избрани цитати от творчеството му.

Снимка: Getty Images

"Който се преструва, че подтиква хората към размисъл, него го обичат. Който наистина го прави, него го ненавиждат."

"Докато хората почитат Цезарите и Наполеоновците, ще има Цезари и Наполеоновци, които да ги правят нещастни." 

"В един свят където образованието е предимно вербално, високообразованите хора намират почти за невъзможно да обърнат сериозно внимание на нещо друго освен на думи и понятия. Винаги има пари и докторати за научноизследователска парлама, занимаваща се с онова, което за учените е най-важният проблем: Кой кога на кого повлиял, за да каже какво?"

"Опитът учи само способния да се учи."

"Думите биха могли да бъдат като рентгенови лъчи, ако човек ги използва правилно – биха проникнали през всякакво препятствие. Човек трябва да бъде обиждан и огорчаван, защото в противен случай той не би могъл да измисли действително свестни, пронизващи като рентгенови лъчи фрази."

"Не е достатъчно само фразите да са хубави, хубаво трябва да е и онова, за което ги използваш."

"Човек не може да консумира много, ако си седи мирно и си чете книжки."

Снимка: Getty Images

"Импулсът да надскочиш съзнателното си Аз е основен стремеж на душата. Когато по някаква причина хората не успеят да преодолеят себе си чрез религия, добри дела и духовни упражнения, те са склонни да прибягнат до химическите сурогати на религията - алкохола и синтезираните наркотици."

"Фактите не престават да съществуват само защото някой ги игнорира."

"Литературно или научно, либерално или специализирано, цялото ни образование е предимно вербално и за това не успява да постигне целите си. Вместо да превръща децата ни в напълно развити хора, то произвежда студенти по природни науки, които изобщо не познават Природата като първичен факт на опита, натриса на света студенти по хуманитаристика, които не знаят нищо за хуманноста, била тя тяхна или чужда."

"Когато хората са подозрителни спрямо теб, и ти започваш да ставаш подозрителен спрямо тях."

"Презираните се стараят да си придадат презрителен вид."