На 22 април 1724 г. се ражда немският философ Имануел Кант - един от най-влиятелните мислители в историята на западната философия. Кант е последният влиятелен философ на модерна Европа от класическата редица по теория на знанието по време на Просвещението.

Философ-идеалист, в чиито произведения най-често срещаните теми са човешката свобода и независимостта на мисълта, идеите му оказват силно влияние върху формирането и развитието на най-новите философски направления и традиции.

Днес се навършват 295 години от рождението на Имануел Кант, а ние почитаме немския философ с вечните му мисли и цитати.

Снимка: Getty Images

"В брачния живот съчетаната двойка трябва да образува нещо като единна морална личност."

"Геният е талант да се създава нещо, за което няма определени правила."

"Дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко."

"Добродетелта е победа на волята над природата."

"За мъжа няма нищо по-обидно от това да го нарекат глупак, а за жената - че е грозна."

"Искреността е съществена част от характера. Тя е една от главните цели на възпитанието."

"Който боязливо се грижи да не си изгуби живота, никога няма да му се радва."

"Една от най-несъмнените и чисти радости е отдихът след работа."

"Колкото повече навици, толкова по-малко свобода."

"Всеки е длъжен да признава човешкото достойнство на всеки човек."

"Всичко, което се нарича благопристойност, не е нищо повече от красива външност."

"Красотата в природата - това е прекрасното нещо, а красотата в изкуството е прекрасна представа за нещата."

"Най-малко се страхуват от фаталния край хората, чийто живот има най-голяма ценност."

Снимка: Getty Images

"Законът, който живее вътре в нас, се нарича съвест. Съвестта сама по себе си е привеждане на нашите постъпки в съответствие с този закон."

"Никога не се отнасяйте към човека като към средство, а винаги като към цел."

"Оставете ни да погледнем на нашия живот като на детска игра, в която нищо не е сериозно, освен искреността."

"От такъв крив пън като човека, нищо право няма да издялаш."

"Свободата на перото е единственият закрилник на народните права."

"Този, който се превръща пълзяща твар, може ли след това да се оплаква, че са го сгазили?"

"Уважението се отдава винаги на личността, никога на нещата."

"Хората биха избягали един от друг, ако биха могли да се видят един друг в най-пълна откровеност."

"Който знае как да удовлетвори желанията си, е умен; който знае как да ги победи, е мъдър."

"Който се е отказал от излишествата, той се е избавил от лишенията."

"Човек е единственото същество, което се нуждае от възпитание."

"Участта на жените е да властват, участта на мъжете е да царуват, защото властва страстта, а управлява умът."

"Категоричното изискване е едно: постъпвай само съгласно тази максима, която би желал да видиш като всеобщ закон."

"Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона."

"Човек, който желае да бъде уважаван, е длъжен да уважава всички."

"Незаслуженото страдание обезкуражава, заслуженото - съкрушава."

"Никога не може да има истинско удоволствие там, където удоволствията се превръщат в занаят."

"Хитростта е начин на мислене на твърде ограничените хора и много се отличава от ума, на когото външно прилича."

"Щастието е идеал не на разума, а на въображението."