От най-стари времена

яйцето се е асоциирало с възраждащата сила на природата, с произхода на Вселената, с началото и края. Древните цивилизации виждали в това съвършено произведение на природата, кълна на сътворението, първичния матриархален свят, космическото време и пространство, великия кръговрат, в който е събрана Вселената. Скритият произход и тайната на битието.