Въпреки, че с течение на времето производството на козметика се е подобрило значително и в него се използват все по-малко токсични съединения, редица продукти все още съдържат олово, живак и други химикали, които се смятат за опасни. Макар че за някои от тези съставки се водят горещи спорове доколко наистина са вредни, добре е да бъдете информирани и да имате едно наум, когато видите на етикетите някои от следните съставки:

1. Lead Acetate (осовен ацетат)

През февруари 2012 г. FDA (Американската агенция по храните и лекарствата) публикува доклад, който потвърди наличието на олово в над 400 вида червила. Това е един от водещите по токсичност метали, изключително опасен за бременните жени и малките деца. За съжаление все още употребата му в червилата не е регламентирана.